Om C2C Shop n’ Share

Vi er to, som har startet C2C Shop n’ Share, fordi vi går op i verden omkring os og gerne vil bidrage til grøn omstilling.

Vi vil gerne fremme omstillingen til en verden, hvor forbrug og produktionsformer efterlader et positivt fodaftryk på miljøet. Cradle to Cradle® filosofien matcher vores ønsker om at designe samfund og produktionsformer anderledes. Certificeringsordningen Cradle to Cradle Certified™ gør det muligt for os helt konkret at bidrage til grøn omstilling. Det betyder, at vi som forbrugere kan være mere ansvarlige i vores forbrug ved at købe Cradle to Cradle Certified™ produkter.

Med C2C Shop n’ Share vil vi gerne gøre det nemt for dig som helt almindelig, ansvarlig forbruger at få fat i Cradle to Cradle Certified™ produkter via vores webshop. Vi vil også gerne dele viden om Cradle to Cradle® tankegangen. Det er vores mål med C2C Shop n’ Share.

Anna

Anna vil gerne gøre en forskel og tror på, at vi sammen kan skabe en bedre verden. Hun tror på mennesker og på fællesskaber. Anna er en globalt orienteret verdensborger, som er inspireret af forskellige måder at leve og tænke på, fordi hun har rejst og boet i flere lande i forbindelse med frivilligt arbejde og studier.

Anna har en kandidatuddannelse i International Development Studies + Pædagogik & Uddannelsesstudier fra Roskilde Universitet. Gennem studietiden har hun blandt andet været interesseret i social læring, uddannelsespolitik, udvikling i udviklingslande, grøn omstilling, ressourceforvaltning  og frivillighed. Anna arbejder som studievejleder på Roskilde Universitet.

I C2C Shop n’ Share brænder Anna mest for at skabe fællesskaber omkring Cradle to Cradle, at gøre Cradle to Cradle Certified™ produkter tilgængelige for helt almindelige mennesker, at deltage i den offentlige debat om grøn omstilling og for at være noget andet end “bare en webshop”.

Martin

Martin er en gæv jyde med benene plantet solidt på jorden. Det forhindrer ham ikke i at have skyhøje ambitioner – både på egne og på menneskehedens vegne. Martin tror på, at vi kan gøre det meget bedre end vi gør nu og designe vores samfund, bygninger og transportsystemer langt bedre. Han er optimist på jordens vegne, men der skal ske noget nu.

Med en faglig baggrund i det grønne som anlægsgartner og en videreuddannelse som jordbrugsteknolog, arbejder Martin nu med grønne klimatilpasningsløsninger i Århus, når han ikke arbejder med C2C Shop’n Share.

Det Martin brænder mest for i C2C Shop n’ Share er det tekniske i certificeringen Cradle to Cradle Certified™, at være bindeled mellem kunders ønsker og producenters ambitioner, at samarbejde med producenter om kontinuerligt at hæve ambitionsniveauet og at sikre flow og logistik, så Cradle to Cradle Certified™ produkter bliver mere tilgængelige på det danske marked.

Hvad vil vi?

Vi vil gerne fremme omstillingen til en verden, hvor forbrug og produktionsformer efterlader et positivt fodaftryk på miljøet. Kvalitet, sundhed, vedvarende energiforbrug, genanvendelighed og gode arbejdsforhold skal tænkes ind i produktet fra starten via produktionsformen.

Det skal ikke være op til den enkelte forbruger at skabe en bedre verden ved at vælge de rigtige produkter. Alle produkter skal være rigtige og gode for både miljø og mennesker. Derfor har vi startet en webshop, hvor der kun findes produkter, som er gode for både miljø og mennesker. Så behøver du som forbruger ikke at bruge tid på at finde ud af, hvor du kan købe produkter, som er Cradle to Cradle Certified™.  

Vi mener nemlig, at Cradle to Cradle® på nuværende tidspunkt er det mest ambitiøse bud på grøn omstilling i vores samfund og i forhold til måderne vi producerer og forbruger på. Derfor vil vi gerne udbrede kendskabet til Cradle to Cradle® og gøre Cradle to Cradle Certified™ produkter mere tilgængelige på det danske og skandinaviske marked.

Det er vores mål med C2C Shop n’ Share.

Hvordan startede vi?

Helt kort sagt startede vi C2C Shop’n Share, fordi vi blev interesserede i Cradle to Cradle® filosofien og undrede os over, hvorfor det var så svært at få fat i Cradle to Cradle Certified™ produkter i Danmark.

Ideen fik vi tilbage i 2014 og i 2019 startede vi selve webshoppen.

Hvis du er interesseret i den længere version, så læs mere i tidlinjen nedenfor.

C2C Shop n’ Share’s tidslinje ser nogenlunde sådan ud:

  • 2010: Anna giver Martin bogen “Cradle to Cradle – remaking the way we make things”, som kickstarter interessen for Cradle to Cradle® filosofien
  • 2011: Martin skriver en opgave om genbrugssystemer i Schweiz i forhold til Cradle to Cradle® tankegangen som led i sin uddannelse som jordbrugsteknolog
  • 2013: Anna laver et projekt om Cradle to Cradle® designkonceptet på University of Northern British Columbia, hvor hun er på udveksling fra Roskilde Universitet.
  • 2014: Martin opsøger foreningen CradlePeople i Danmark og er i noget tid med i deres snakke om, hvordan Cradle to Cradle® tankegangen giver mening i en dansk kontekst.
  • 2014: Martin kommer første gang på ideen om at starte en webshop i Danmark, fordi han selv synes det er for besværligt at få fingrene i Cradle to Cradle Certified™ produkter som helt almindelig forbruger.
  • 2015 og 2016: Vi udvikler lige så stille ideerne omkring C2C Shop n’ Share og snakker med vores engelske kollegaer i Cradle to Cradle Marketplace og vores tyske kollegaer i Cradlelution.
  • 2017: Vi deltager i Cradle to Cradle Congress i oktober 2017 og udviklingen af C2C Shop n’ Share tager for alvor fart efter dette.
  • 2018: Vi får styr på det praktiske med at starte op og udvikler C2C Shop n’ Share efter Cradle to Cradle Congress 2018.
  • 2019: Vi opretter virksomheden  C2C Shop n’ Share og webshoppen på www.c2cshop.dk.

Hvorfor en webshop?

Vi mener, at der er behov for en dansk platform, hvor almindelige forbrugere nemt kan købe Cradle to Cradle Certified™ produkter. Det skal være nemt at vælge det bedste miljørigtige alternativ.  Derfor har vi startet denne webshop. Samtidig håber vi på at være en del af vidensnetværket og bidrage til at der skabes netværk og fællesskaber omkring Cradle to Cradle®.

Alle Cradle to Cradle Certified™ produkter registreres på nuværende tidspunkt på én platform under Cradle to Cradle Products Innovation Institute på www.c2ccertified.org. Men det er ikke muligt at købe produkterne derfra, og det er i de fleste tilfælde uoverskueligt at finde ud af, hvordan man køber produkterne. 

I Danmark er det svært som almindelig forbruger at få fat i Cradle to Cradle Certified™ produkter og der er meget lidt kendskab til Cradle to Cradle®. Dette er på trods af, at produktsortimentet med en Cradle to Cradle Certified™ certificering er støt stigende i andre europæiske lande og i resten af verden – fx i USA og Taiwan. Samtidig udvides vidensnetværket omkring Cradle to Cradle® hastigt.

Vi mener, at Danmark også skal på banen i forhold til kendskab til Cradle to Cradle® og mulighed for at købe Cradle to Cradle Certified™ produkter. Det håber vi at bidrage til gennem C2C Shop n’ Share. 

Rettigheder og anerkendelse

Cradle to Cradle Certified™ refererer til certificeringsmærker, der er licenseret til brug af virksomheder, hvis produkter er blevet vurderet til at leve op til produktstandarden ‘Cradle to Cradle Certified™ Product Standard’Cradle to Cradle Certified™ certificeringsmærker refererer kun til produkter og materialer og gælder ikke for virksomheder, bygninger, kommuner, ydelser eller processer. 

C2C Shop n’ Share Aps er udelukkende forhandlere af  produkter, som er Cradle to Cradle Certified™ af det uafhængige og non-profit institut Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke der er ejet samt licenseret af McDonough Braungart Design Chemistry, LLC (MBDC). Varemærket dækker over referencer til Cradle to Cradle® mærker og services, design framework, metodikker eller principper. C2C Shop n’ Share Aps er udelukkende formidlere af Cradle to Cradle® på skrift og visuelt. Alt ære og anerkendelse for Cradle to Cradle® går fuldt ud til MBDC samt Michael Braungart og William McDonough.

Rights and acknowledgment

Cradle to Cradle Certified™ refers to design and word marks that are licensed for use by companies whose products have been satisfactorily assessed against the Cradle to Cradle Certified Product Standard. The Cradle to Cradle Certified™ marks refer only to products and materials and do not apply to companies, buildings, municipalities, services or processes.

C2C Shop n’ Share Aps is solely a distributor of Cradle to Cradle Certified™  products certified by the independent and non-profit institute Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle® is a registered trademark that is owned and licensed by McDonough Braungart Design Chemistry, LLC (MBDC). This trademark is reserved for reference to Cradle to Cradle® brand, services, design framework, methodologies, or principles. C2C Shop n’ Share Aps is solely communicating Cradle to Cradle® visually and written. All credit and acknowledgement for Cradle to Cradle® goes to the MBDC and to Michael Braungart and William McDonough.

 

C2C Shop n' Share Aps | share@c2cshop.dk | Dalvejen 92, 8600 Silkeborg | CVR: 40140638