Rettigheder og anerkendelse

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke der er ejet samt licenseret af McDonough Braungart Design Chemistry, LLC (MBDC). Varemærket dækker over referencer til Cradle to Cradle® mærker og services, design framework, metodikker eller principper. C2C Shop n’ Share Aps er udelukkende formidlere af cradle to cradle på skrift og visuelt. Alt ære og anerkendelse går fuldt ud til MBDC samt Michael Braungart og William McDonough.

Rights and acknowledgement

Cradle to Cradle® is a registered trademark that is owned and licensed by McDonough Braungart Design Chemistry, LLC (MBDC). This trademark is reserved for reference to Cradle to Cradle® brand services, design framework, methodologies, or principles. C2C Shop n’ Share APs is solely communicating cradle to cradle visually and written. All credit and acknowledgement goes to the MBDC and to Michael Braungart and William McDonough.