C2C Shop n' Share

En webshop med Cradle to Cradle Certified™ produkter

Omstilling nu!

Vi mener at Cradle to Cradle® filosofien kan bidrage til grøn omstilling – hvad tænker du?

Har du en god ide?

Vi arbejder hele tiden på at gøre Cradle to Cradle Certified™ produkter mere tilgængelige. Har du en ide eller ønsker du et bestemt produkt?

Køb miljørigtige produkter

Kigger du efter miljørigtige hverdagsprodukter? Så har vi et stort udvalg af Cradle to Cradle Certified™ produkter i vores webshop. Cradle to Cradle® vil mere end “bare” at være bæredygtige – derfor skriver vi miljørigtige produkter. Det handler nemlig om, at hæve ambitionsniveauet og bidrage positivt til miljø og samfund med produktion. DET er grøn omstilling! Forbrug med omtanke og læs mere om Cradle to Cradle® her

Cradle to Cradle Certified™ produkter på verdensplan

Rettigheder og anerkendelse

Cradle to Cradle Certified™ refererer til certificeringsmærker, der er licenseret til brug af virksomheder, hvis produkter er blevet vurderet til at leve op til produktstandarden ‘Cradle to Cradle Certified™ Product Standard’Cradle to Cradle Certified™ certificeringsmærker refererer kun til produkter og materialer og gælder ikke for virksomheder, bygninger, kommuner, ydelser eller processer. 

C2C Shop n’ Share Aps er udelukkende forhandlere af  produkter, som er Cradle to Cradle Certified™ af det uafhængige og non-profit institut Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke der er ejet samt licenseret af McDonough Braungart Design Chemistry, LLC (MBDC). Varemærket dækker over referencer til Cradle to Cradle® mærker og services, design framework, metodikker eller principper. C2C Shop n’ Share Aps er udelukkende formidlere af Cradle to Cradle® på skrift og visuelt. Alt ære og anerkendelse for Cradle to Cradle® går fuldt ud til MBDC samt Michael Braungart og William McDonough.

Rights and acknowledgment

Cradle to Cradle Certified™ refers to design and word marks that are licensed for use by companies whose products have been satisfactorily assessed against the Cradle to Cradle Certified Product Standard. The Cradle to Cradle Certified™ marks refer only to products and materials and do not apply to companies, buildings, municipalities, services or processes.

C2C Shop n’ Share Aps is solely a distributor of Cradle to Cradle Certified™  products certified by the independent and non-profit institute Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle® is a registered trademark that is owned and licensed by McDonough Braungart Design Chemistry, LLC (MBDC). This trademark is reserved for reference to Cradle to Cradle® brand, services, design framework, methodologies, or principles. C2C Shop n’ Share Aps is solely communicating Cradle to Cradle® visually and written. All credit and acknowledgement for Cradle to Cradle® goes to the MBDC and to Michael Braungart and William McDonough.

 

C2C Shop n' Share Aps | share@c2cshop.dk | Dalvejen 92, 8600 Silkeborg | CVR: 40140638