Hvad er Cradle to Cradle?

På dansk kan Cradle to Cradle oversættes til ‘vugge til vugge’. Navnet hænger sammen med ambitionen om at skabe cirkulære produktionsformer (vugge til vugge) frem for lineære produktionsformer baseret på ‘vugge til grav’ tankegangen. 

Overordnet er Cradle to Cradle® en filosofi, hvor mennesker og natur sameksisterer i synergi med hinanden. Målet er at skabe en affaldsfri verden, hvor produkter og produktion efterlader et positivt fodaftryk for mennesker, miljø og natur.

På det konkrete niveau er der ud fra filosofien udsprunget en certificeringsordning ved navn Cradle to Cradle Certified™, hvor produkter certificeres af det uafhængige og non-profit institut Cradle to Cradle Poducts Innovation Institute.

Nedenfor kan du læse mere om filosofien Cradle to Cradle®, om designkonceptet og om  certificeringsordningen Cradle to Cradle Certified™.

Cradle to Cradle filosofien forklaret af os

I Cradle to Cradle® er intentionen, at menneskets adfærd kan efterlade et positivt fodaftryk på kloden. 

I en verden baseret på Cradle to Cradle® principperne, er forbrug ikke negativt, fordi forbrug ikke skader planeten, men tværtimod gavner. Huse skal være som træer og byer skal være som skove. Bygninger skal være materialebanker, som producerer rent vand, ren luft og skaber gode levesteder for dyr, planter og mennesker. Det er dér filosofien i Cradle to Cradle® skal bringe os hen. 

Filosofien omsættes til praksis ved blandt andet at skabe kontinuerlige materialekredsløb, hvor alle materialer bevarer deres værdi, kan genanvendes og samtidig er sunde for mennesker og miljø. Produkter skal designes, så hele deres levetid tages i betragtning. Det betyder, at alle produkter skal sammensættes af rene materialer, som kan skilles af efter brug og genanvendes til samme eller nye formål.

Det er altså ikke nok, at produkter ‘genbruges’ som de bliver idag – fx når vi genbruger avispapir til æggebakker. I den proces forringes materialerns værdi nemlig og ender stadig som ‘affald’ i sidste ende. I Cradle to Cradle® tankegangen skal materialerne genanvendes i enten biologiske kredsløb (biologisk nedbrydeligt materiale) eller tekniske kredsløb (ikke biologisk nedbrydeligt materiale). 

På den måde kommer vi til at leve i en verden uden affald.

Vi skal væk fra et “Cradle to Grave” samfund

Idag er vores samfund indrettet efter tankegangen “fra vugge til grav”.

Vi udvinder ressourcer, producerer, forbruger og smider væk i en lineær proces fra vugge til grav. Vi har for længst overskredet de planetære grænser for hvad jorden er i stand til at kunne håndtere. Vi forbruger ressourcer langt hurtigere end de kan regenereres, vi forurener verdenshavene,  udrydder arter og mindsker diversiteten af dyr og planter. Vi producerer enorme mængder affald, brænder næringsstoffer af og lader giftige stoffer nedsive i jorden eller udleder dem i vandet. Det er på ingen måder holdbart for os eller vores klode. 

Kort sagt – vi har endnu ikke præsteret at leve i synergi med naturen. Selvom vi prøver med indsatser, som sænker hastigheden på alt dette, er vi stadig på vej i den forkerte retning. Vi lever stadig i et Cradle to Grave samfund og det skal vi gøre op med. 

Vi skal skabe et “Cradle to Cradle” samfund uden affald

Cradle to Cradle® tankegangen gør op med den nuværende måde at indrette vores samfund og produktion på. Når vi kigger på naturens produktionscyklus, er alle materialer genanvendelige og alt “affald” er næringsstoffer til noget nyt.

Et eksempel er et kirsebærtræ. Vil du tænke “Sikke et spild!”, når kirsebærtræet smider blomsterne på jorden efter blomstring eller når kirsebær falder ned om efteråret? Nej vel? For vi ved, at blomster og kirsebær nedbrydes og skaber ny næring til træet samtidig med, at der skabes føde for mikroorganismer i jorden, fx insekter og planter. Dette “spild” har altså en positiv effekt på omgivelserne. Det er denne produktionscyklus, vi skal efterligne. Det er det Cradle to Cradle® handler om.

Fra “mindre dårligt” til “godt”

Cradle to Cradle® er filosofien om, at mennesker og natur ikke er modsætningsforhold, og at mennesker faktisk kan bidrage positivt til jordens økosystem uden at skulle minimere vores eksistens i verden.

Indtil nu har de fleste miljøtiltag haft minimering som hovedmål. Vi skal minimere vores forbrug, minimere vores transport, minimere vores udledning, minimere vores negative fodaftryk.

Ifølge Cradle to Cradle® tankegangen er minimering ikke ambitiøst nok. At nå “nul” er hverken særlig attraktivt eller særlig brugbart i det lange løb. Hvorfor skal vi bestræbe os på at gøre “det mindre dårlige”? Vi skal i stedet stræbe efter at gøre “det gode”!

Fra negativt til positivt fodaftryk

Et kirsebærtræ efterlader et positivt fodaftryk og det samme skal vi gøre.

Forestil dig en verden, hvor jordens skove ikke bliver ødelagt af vores forbrug, hvor dyr ikke er truede af menneskers eksistens på jorden, hvor der ikke er nogle giftige stoffer, hvor mennesker ikke bliver syge af deres omgivelser, hvor fabrikker og transportmidler renser luften frem for at forurene den, hvor bygninger er materialebanker, hvor byer øger biodiversitet og hvor affald ikke eksisterer.

Lyder det realistisk?

I Cradle to Cradle® tankegangen gør det. Det er den verden Cradle to Cradle® filosofien stræber efter at skabe – og det er et spørgsmål om design!

Historien bag Cradle to Cradle® 

 

Filosofien bag Cradle to Cradle® blev konceptualiseret af den tyske kemiprofessor Michael Braungart og den amerikanske arkitekt William McDonough som et opgør mod den måde vores samfund var og stadig er indrettet på. I 2002 udgav de den banebrydende bog: “Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things”. Du kan købe denne bog i engelsk eller dansk udgave i vores webshop.

I 2010 videregav Braungart og McDonough retten til at certificere produkter efter Cradle to Cradle Certified™ Product Standard til  Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som er uafhængigt og non-profit baseret. Certificeringsordningen betyder, at visionen kan operationaliseres, og at flere og flere virksomheder er med til at gentænke måden vi producerer på.

Cradle to Cradle® er dermed en vision for grøn omstilling til fremtidens samfund og ud fra denne vision er Cradle to Cradle Certified™ udsprunget som en meget håndgribelig produktstandard, som produkter kan certificeres efter.

Cradle to Cradle er også en bevægelse, hvor mennesker, virksomheder og myndigheder samarbejder og udvikler Cradle to Cradle® konceptet til flere sammenhænge. I Danmark hjælper Vugge til Vugge Aps virksomheder i certificeringsprocessen. I udlandet er Cradle to Cradle netværket hurtigt voksende og mødes årligt til Cradle to Cradle Congress.

C2C Shop n’ Share indgår i denne bevægelse og har som ambition at udbrede kendskabet til Cradle to Cradle® filosofien i Danmark samt at gøre  Cradle to Cradle Certified™  produkter nemt tilgængelige for den almindelige forbruger. Det gør vi fordi vi mener, at Cradle to Cradle er det mest ambitiøse bud på grøn omstilling. Læs mere om hvad vi gerne vil i C2C Shop’n Share her.

Cradle to Cradle designkoncept

Ifølge Cradle to Cradle® designkonceptet, skal alle produkter og samfundsstrukturer designes efter naturens principper om kredsløb og genanvendelighed. Alle materialer skal være sunde for mennesker og miljø og skal kunne indgå samt forblive i enten biologiske eller tekniske kredsløb. Produktion skal altså skabe værdi for både miljø, mennesker og økonomi.

Et spørgsmål om design

I en produktionscyklus baseret på Cradle to Cradle® tankegangen kan alle anvendte materialer indgå i enten det biologiske kredsløb eller det teknologiske kredsløb i en uendelighed. Problemet med vores nuværende mantra “reuse – reduce – recycle” er nemlig, materialernes værdi ofte forringes, når de genbruges. For eksempel kan papir blive genbrugt til genbrugspapir, så til avispapir, så til pap og til sidst til æggebakker. For hver gang forringes materialet – der sker altså en downcycling i recyclingsprocessen og slutproduktet ender alligevel med at være affald. Vi har altså bare forlænget den lineære proces, men ikke gjort op med den.

For at kunne bevare et materiales værdi, skal det kunne adskilles fra de andre materialer som indgår i produktet. Derfor bliver design af produktionen essentielt – materialernes genanvendelighed skal nemlig tænkes ind fra starten.

Biosfæren og Teknosfæren

I Cradle to Cradle® designkonceptet er alle materialer en del af enten biosfæren (biologisk nedbrydeligt) eller teknosfæren (ikke biologisk nedbrydeligt). Produkter kan sagtens bestå af flere materialer fra både biosfæren og teknosfæren, men det skal være muligt for materialerne at indgå i henholdsvis det  biologiske og det tekniske kredsløb igen.

Et eksempel er kontorstolen Think®som er Cradle to Cradle Certified™ på bronze niveau. Stoffet på stolen tilhører det biologiske kredsløb, og stolens stel tilhører det tekniske kredsløb. Efter brug, komposteres stoffet og stellet skilles ad, så de enkelte dele kan bruges til nye kontorstole eller omdannes til noget andet. Det er genanvendelse frem for genbrug. På den måde eliminerer vi affald, fordi alle materialer er føde for nye produkter. 

Et design under udvikling

Er vi i mål med Cradle to Cradle® designkonceptet eller Cradle to Cradle Certified™  produktstandarden endnu? Nej, bestemt ikke. Både tankegangen og certificeringsordningen udvikles konstant efter ny viden, nye erfaringer og nye muligheder. Du kan fordybe dig i udviklingen af Cradle to Cradle® designkoncept og filosofi i de bøger, som Michael Braungart og William McDonough har skrevet gennem tiden. Nogle af deres bøger kan du købe her. Du kan også følge med i udviklingen af Cradle to Cradle Certified™  produktstandarden på Cradle to Cradle Products Innovation Institute’s hjemmeside

Et eksempel på, at certificeringsordningen Cradle to Cradle Certified™  er under udvikling er, at der i efteråret 2019 arbejdes på en ny version af certificeringen. I den nye version (version 4) er en af ændringerne, at mulighederne for genanvendelse tænkes ind i certificeringen. For selvom produkterne designes til at kunne genanvendes i biologiske og tekniske kredsløb, så kræver genanvendelse i praksis også systemer til det. Systemer, som ikke eksisterer alle steder endnu. Du kan læse mere om arbejdet med den nye version af Cradle to Cradle Certified™ her

I vores webshop har vi beskrevet, hvilket system for genanvendelse som eksisterer for det enkelte produkt. Du finder denne information under punktet “yderligere information”, når du er inde og læse mere om produktet. 

Hvad betyder Cradle to Cradle for mit forbrug?

For det første kan Cradle to Cradle® designkonceptet måske inspirere dig i dit forbrug. Hvordan kan du tænke cirkularitet ind i dit forbrug og forbruge mere ansvarligt? Hvad gør du med dine ejendele, når de går i stykker? Hvad gør du, når du er færdig med at bruge dem, og de ikke er gået i stykker? Hvad gør du, hvis de ikke står til at redde gennem reparation eller kan gives væk til bekendte eller genbrugsbutikker?

For det andet kan du gå efter de bedste produkter du kan finde på markedet, når du køber nye ting. Hvis du køber Cradle to Cradle Certified™ produkter, så er du sikker på at producenten har tænkt materialesundhed, materialegenanvendelighed, vedvarende energi, forvaltning af carbon og af vandressourcer samt social ansvarlighed ind i produktionen.

Men ødelægger jeg så det hele, hvis jeg smider min Dopper vandflaske, som er Cradle to Cradle Certified™ på sølvniveau, ud?

Nej, det gør du ikke. Selvfølgelig kan du smide din vandflaske i plast-sortering, hvis det er det bedste bud du har. Men på sigt duer det naturligvis ikke at blande de gode og rene materialer fra Cradle to Cradle Certified™ produkter med en masse blandingsmaterialer. Derfor arbejder vi også i C2C Shop n’ Share på at etablere systemer for genanvendelse, hvor de ikke allerede findes.

Vi skal starte et sted – men vi skal også huske at komme videre derfra!

Hvad skal vi som forbrugere vide om certificeringer?

Det er vildt svært at begå sig i certificeringsjunglen som forbruger.

Certificeringer er i bund og grund til for at gøre det nemmere for os som forbrugerne at tage bevidste valg om vores forbrug. Dog kan de mange forskellige certificeringer nogle gange gøre det mere kompliceret at træffe disse valg. Her er det vi synes, du skal tænke på, når du vælger, hvilke certificeringer du går efter. 

Først og fremmest skal du tænke over, hvad du egentlig ved om de certificeringer du stoler på? Er det gennemsigtigt, hvad de certificerer, hvem der foretager certificeringen og hvordan de gør det? Matcher certificeringens ambitionsniveau dit ambitionsniveau? Hvad er vigtigt for dig i certificeringer – menneskene som er involveret i arbejdet, energiforbruget, dyrevelfærd, fraværet af skadelige stoffer og/eller noget helt andet?

Hvis du bruger lidt tid på at sætte dig ind i forskellige certificeringer, kan du vælge, hvilke certificeringer du vil gå efter generelt i dit forbrug frem for at være i tvivl, hver gang du skal købe noget. 

Vi har valgt certificeringen Cradle to Cradle Certified™, fordi vi mener det er den mest ambitiøse, grundige og holistiske certificering som eksisterer. Og det er vi faktisk ikke de eneste, som mener. På denne side kan du se en række førende brands, organisationer og standarder for bæredygtig udvikling, som alle anerkender Cradle to Cradle Certified™ produktstandarden – blandt andet US Environmental Protection Agency (EPA). Ikke dermed sagt, at Cradle to Cradle Certified™ ikke kunne blive endnu bedre – men vi mener, at den lige nu er det bedste skridt mod grøn omstilling.  

Vi opfordrer til at gå på opdagelse i Cradle to Cradle Certified™ certificeringen og sammenligne med de certificeringer du kender og bruger i dag. Du kan få en overordnet introduktion til certificeringen på vores hjemmeside, men hvis du vil mere i dybden kan du læse meget mere hos Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Certificeringen Cradle to Cradle Certified™

Certificeringen Cradle to Cradle Certified™ adskiller sig ved at være række ud over ‘bæredygtighedsbegrebet’. Det er simpelthen ikke nok at være bæredygtig – det vi mennesker gør skal bidrage positivt til de økosystemer vi er en del af. Derfor er Cradle to Cradle Certified™  et holistisk certificeringsprogram, der vurderer produkter og materialer ud fra menneskelig samt miljømæssig sundhed og sikkerhed, cirkulære designs og produktionsformer.  Det er altafgørende, hvis vi skal ændre på det aftryk vi som forbrugere har i dag.

De 5 kategorier i Cradle to Cradle Certified™ produktstandarden

Cradle to Cradle Certified™  produkter bliver vurderet ud fra graden af materialesundhed, materialegenanvendelse, vedvarende energi samt forvaltning af carbon, forvaltning af vandressourcer og social ansvarlighed. Læs mere om de 5 kategorier her:

  • Materialesundhed: Målet er at materialerne er 100% sunde for mennesker og miljø.
  • Materialegenanvendelighed: Målet er at eliminere begrebet affald og at sikre, at alle materialer bevarer deres værdi og kan genanvendes igen og igen.
  • Vedvarende energi og carbonforvaltning: Målet er, at 100% af produktionens energiforbrug kommer fra vedvarende energikilder.
  • Forvaltning af vandressourcer: Målet er, at vand udledt fra produktionen har drikkevandskvalitet og at produktionen ikke mindsker de lokale vandressourcer.
  • Social ansvarlighed: Målet er at sikre fair arbejdsforhold hos producenten og i alle led af leverandørkæden.

I efteråret udvikles en ny version (version 4) af Cradle to Cradle Certified™  produktstandarden, som er endnu mere ambitiøs end den nuværende. Når version 4 træder i kraft opdaterer vi selvfølgelig hjemmesiden i forhold til det. Du kan læse mere om arbejdet med den nye version af  Cradle to Cradle Certified™ her

5 certificeringsniveauer fra basic til platinum

De 5 kategorier i certificeringen vurderes hver især inden for 5 niveauer i et produkts scorecard. Niveauerne er Basic, Bronze, Silver, Gold, Platinum. Det samlede certificeringsniveau bestemmes af den eller de laveste score i produktet. I eksemplet på billedet (kilde: Cradle to Cradle Products Innovation Institute’s hjemmeside) har produktet i scorecardet samlet set bronze, da dette er den laveste vurdering (vedvarende energi & carbonforvaltning) af de 5 kategorier. Det er på trods af, at 2 af kategorierne er på sølv (materialegenanvendelighed og forvaltning af vandressourcer) og 2 er på guld niveau (materialesundhed og social ansvarlighed). Kravene til hvert niveau kan findes på  Cradle to Cradle Products Innovation Institute’s hjemmeside. I vores webshop kan du købe produkter, som er Cradle to Cradle Certified™ på bronzeniveau og opefter. 

Omstilling tager tid og kræver forpligtelse

De 5 niveauer i produktstandarden Cradle to Cradle Certified™ tillader producenter at blive certificeret, selvom de ikke har et 100% positivt aftryk under produktionen. Dette er en erkendelse af, at omstilling tager tid, og at denne certificering er ekstrem kompleks, fordi der vurderes helt ned på molekylært niveau.

Certificeringen forpligter producenten til at forbedre produktet, hvis certificeringen skal fornyes. En Cradle to Cradle Certified™ certificering gælder i 2 år og så skal den fornyes og allerhelst forhøjes til et bedre certificeringsniveau. Hvis produktet ikke er klar til at gå et niveau op (fx fra sølv til guld), så skal der være væsentlige forbedringer inden for det niveau produktet er certificeret på i forvejen (fx sølv), for at produktet kan beholde sin Cradle to Cradle Certified™ certificering.

Cradle to Cradle Certified™ produktstandard og certificeringsproces honorerer altså gode intentioner, men kræver en plan for kontinuerlig forbedring af produktet hvor fremskridt dokumenteres ved gencertificering. På den måde skubber den kontinuerlige certificeringsproces på den grønne omstilling.

Hvem står for certificeringen?

Selve certificeringen foretages af det uafhængige non-profit institut Cradle to Cradle Products Innovation Institute, som dokumenterer vurderingen og udarbejder scorecards for hvert produkt. Alle  Cradle to Cradle Certified™ produkter registreres i Cradle to Cradle Certified Products Registry, hvor produktets scorecard også vises. En række rådgivningsvirksomheder kan hjælpe virksomheder med at blive certificerede. I Danmark er dette eksempelvis Vugge til Vugge Aps, som er akkrediteret (godkendt) af Cradle to Cradle Products Innovation Institute til at bistå med rådgivning om omstillingen til en certificering efter Cradle to Cradle Certified™ produktstandard.

Rettigheder og anerkendelse

Cradle to Cradle Certified™ refererer til certificeringsmærker, der er licenseret til brug af virksomheder, hvis produkter er blevet vurderet til at leve op til produktstandarden ‘Cradle to Cradle Certified™ Product Standard’Cradle to Cradle Certified™ certificeringsmærker refererer kun til produkter og materialer og gælder ikke for virksomheder, bygninger, kommuner, ydelser eller processer. 

C2C Shop n’ Share Aps er udelukkende forhandlere af  produkter, som er Cradle to Cradle Certified™ af det uafhængige og non-profit institut Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle® er et registreret varemærke der er ejet samt licenseret af McDonough Braungart Design Chemistry, LLC (MBDC). Varemærket dækker over referencer til Cradle to Cradle® mærker og services, design framework, metodikker eller principper. C2C Shop n’ Share Aps er udelukkende formidlere af Cradle to Cradle® på skrift og visuelt. Alt ære og anerkendelse for Cradle to Cradle® går fuldt ud til MBDC samt Michael Braungart og William McDonough.

Rights and acknowledgment

Cradle to Cradle Certified™ refers to design and word marks that are licensed for use by companies whose products have been satisfactorily assessed against the Cradle to Cradle Certified Product Standard. The Cradle to Cradle Certified™ marks refer only to products and materials and do not apply to companies, buildings, municipalities, services or processes.

C2C Shop n’ Share Aps is solely a distributor of Cradle to Cradle Certified™  products certified by the independent and non-profit institute Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Cradle to Cradle® is a registered trademark that is owned and licensed by McDonough Braungart Design Chemistry, LLC (MBDC). This trademark is reserved for reference to Cradle to Cradle® brand, services, design framework, methodologies, or principles. C2C Shop n’ Share Aps is solely communicating Cradle to Cradle® visually and written. All credit and acknowledgement for Cradle to Cradle® goes to the MBDC and to Michael Braungart and William McDonough.

 

C2C Shop n' Share Aps | share@c2cshop.dk | Dalvejen 92, 8600 Silkeborg | CVR: 40140638